Inicio » Aviso Legal

Aviso Legal

TITULARIDADE DO SITIO WEB

En cumprimento da Ley de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), Ley 34/2002 de 12 de Octubre, se lle facilita a siguiente información xeral sobre este sitio web:

Dominio: www.cambre.org

Titular: Excmo. Ayuntamiento de Cambre

Domicilio Social: Adro, 1. 15660. Cambre  (A Coruña)

Teléfono: (+34) 981 61 31 70

E-mail: cambre@cambre.org

CIF: P-1501700G.

O Concello de Cambre, a través do seu portal Web facilita información de interés xeral do concello de Cambre e, en especial, información e xestións propias da organización municipal. A información facilitada é a vixente no momento da súa publicación.

O Concello de Cambre procura que esta información sexa exacta y precisa, e procede a súa actualización coa máxima celeridade posíbel, tratando de evitar errores e correxíndoos tan pronto como os detecta. Non obstante, O Concello de Cambre non pode garantizar a inexistencia de errores nin que o contido da información se atope permanentemente actualizado.

O Concello de Cambre podrá efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións, supresións ou actualizacións da información publicada ou poderá cambiar a súa configuración ou presentación.

O acceso ao portal Web, así como o uso da información que contén, son da exclusiva responsabilidade do usuario. O Concello de Cambre non é responsable de ningún perjuicio que puidera derivarse destos feitos, nin tampouco pode garantizar que o acceso non se vexa interrumpido o que o contenido ou software ao que poda accederse esté libre de error ou de causar dano. A información proporcionada en resposta a cualquera consulta ou petición de información ten carácter meramente orientativo e en ningún caso resultará vinculante para a resolución dos procedimientos administrativos, os cuales se hallan estrictamente suxeitos ás normas legais ou reglamentarias que lles sexan de aplicación.

Nos contidos publicados inclúense enlaces as páxinas de sitios web de terceiros, fundamentalmente dotras Administracións públicas, que se considera que poden ser de interese para os usuarios. O Concello de Cambre non asume ningunha responsabilidade derivada das conexións ou os contidos de esos enlaces.

Os seus deseños gráficos e as informacións e códigos que conteñen son de titularidade do Concello de Cambre, salvo expresa indicación dunha titularidade diferente, e están protexidos pola lexislación sobre propiedade intelectual.

O Concello de Cambre é o titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e códigos que se recollen no dominio www.cambre.org, salvo expresa referencia noutro sentido. As marcas ou signos distintos de calquer clase que se recollen no dominio www.cambre.org están igualmente protexidos pola lexislación vixente. A reprodución, distribución, comercialización ou modificación non autorizada de todos eles constituye unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual.