OBSERVACIÓNS:

O servizo de almorzo non se prestará por non acadar o número mínimo de solicitudes.

O servizo de mañanceiro queda á espera de novas solicitudes, xa que ata o momento non acadamos o mínimo de dez solicitudes para a súa posta en marcha. Para máis información deberán chamar ao teléfono de educación:981 613 291.

As baixas deberán solicitarse por escrito ou por correo electrónico no enderezo educacion@cambre.org o día 2 de febreiro de 2018, e logo deses días e antes do comezo do programa só por causas xustificadas.