Inicio » Ao teu servizo » Axudas

Axudas

A Xunta abre o prazo de solicitude de axudas para a rehabilitación de vivendas nos sete Camiños de Santiago, cun investimento de 3,2 millóns de euros para o vindeiro ano.

Os solicitantes poderán financiar con cargo a estas axudas ata o 35 % do orzamento subvencionable das obras, cun límite máximo de 11.000 euros por vivenda

Portal vivenda da Xunta de Galicia.

http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/2027/xunta-abre-prazo-solicitude-axudas-para-rehabilitacion-vivendas-nos-sete-caminos

 

www.xacobeo.es

TARXETA BENVIDA para as familias con fillas e fillos nados no ano 2016.

Axuda de 1.200 € a razón de 100 €/mes durante o primeiro ano de vida do fillo ou filla nado ou adoptado entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016.

Esta tarxeta só poderá ser utilizada en farmacias, parafarmacias, supermercados e tendas de alimentación.

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es . Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da LRX-PAC, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

DOG num 248 do mércores 30 de decembro.