Inicio » Ao teu servizo » Mascotas » Animal abandonado

Animal abandonado

Que facer se perdiches un animal

  •     Podes porte en contacto connosco por calquera dos medios que atoparás no apartado de Localización ou a través deste formulario de contacto.
  •     Avisar en canceiras e protectoras.
  •     Avisar ao teu veterinario da perda ou mesmo aos veterinarios da zona en que o perdiches.
  •     Avisar á Policía Local do Concello onde o perdiches.


Que facer se atopaches un animal

  • Enténdese que un animal está abandonado se circula polas vías ou espazos públicos sen ningún aceno pola que se poida identificar ao seu propietario ou posuidor e non vai acompañado por ningunha persoa.
  • O animal abandonado será recolleito polos servizos municipais que o trasladarán a un establecemento adecuado ata que o reclamen ou acollan.
  • Porte en contacto co Concello, Policía Local ou Servizo de Emerxencias: 112 da localidade de onde o atopaches, así como co Consorcio As Mariñas: 981784704 para que cho recollan.