Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Mascotas

Cans potencialmente perigosos

 Os donos e posuidores de cans potencialmente perigosos están obrigados a:

a.- obter unha licenza administrativa no concello no que estean empadroados.

b.- identificar os animais cun microchip homologado no seu primeiros tres meses de vida ou nun mes despois da súa adquisición.

c.- inscribir o animal no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos no prazo de 15 días a partir da obtención da licenza administrativa.

d.- Comunicar ao concello calquera variación dos datos do rexistro no prazo de 15 días desde que se producise a modificación, excepto nos incidentes de agresión, nos que a comunicación será inmediata.

e.- Adoptar as medidas precisas para que o animal non saíse fose do recinto onde resida nin poña en perigo as persoas que utilizan as vías ou outros bens de dominio público.

f.- Pór un letreiro visible onde se advirta do perigo pola presenza dun can potencialmente perigoso.

 


Circulación de animais polas vías e espazos públicos.


Cando estes circulen polas vías ou lugares de tránsito público irán suxeitos por unha cadea ou correa. No caso dos potencialmente perigosos deberán ademais levar boceira homologada.

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal