Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Áreas de Goberno

Área de Economía, Facenda, Obras e Servizos

-  Elaboración e xestión dos orzamentos municipais

-  Control e fiscalización interna da xestión económica, financeira e orzamentaria

-  Contabilidade, Tesourería e Recadación

-  Facenda local e Inspección de Facenda

-  Xestión e xeración de recursos

-  Xestión patrimonial: inventario de bens, deberes e obrigacións, adquisición, administración e defensa do patrimonio municipal

-  Reclamacións por danos causados nos bens integrantes do patrimonio municipal

-  Responsabilidade patrimonial

-  Contratación local

-  Central de compras

-  Obras e infraestruturas urbanas: planificación e preparación dos plans de obras e infraestruturas

-  Xestión, mantemento e conservación dos servizos básicos municipais: ciclo de auga, residuos urbanos, limpeza viaria, iluminación pública

-  Inspección e control dos servizos públicos, mantemento e conservación de parques e xardíns, mantemento de edificios, infraestruturas e instalacións municipais

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal