Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Áreas de Goberno

Área de Presidencia

-  Coordinación das diferentes áreas municipais

-  Comunicación interna e externa e protocolo

-  Secretaría particular

-  Políticas transversais ou proxectos nos que interveñen varias áreas

-  Relacións institucionais e sinatura de todo tipo de convenios

-  Xestión da seguridade cidadá, protección civil e policía local

-  Xestión das políticas de información cidadá

-  Sistemas informáticos, impulso e difusión do uso das novas tecnoloxías da información

-  As reclamacións previas ao exercicio das accións civís e laborais reguladas no artigo 120 da Lei 30/1992, do 26 de novembro

-  Todas aquelas materias non asignadas expresamente a outra área de goberno

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal