Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Áreas de Goberno

Área de Recursos Humanos e Sanidade

- Xestión do persoal do concello, retribucións, premios e sancións, situacións administrativas, selección de persoal, provisión de postos de traballo, prevención de riscos laborais e todas aquelas materias competencia do alcalde susceptibles de delegación nesta área

- Organización e coordinación do funcionamento da administración municipal

- No campo da Sanidade:
Centros públicos de saúde, tendo en conta o establecido para o efecto na Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local e Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro.
Cemiterios e servizos funerarios.

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal