Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Áreas de Goberno

Área de Urbanismo e Medio Ambiente

-  Xestión das competencias municipais sobre a ordenación do territorio e o urbanismo: planeamento, xestión urbanística, intervención administrativa e disciplina urbanística

-  As actividades e facultades relacionadas coa promoción e xestión da vivenda de protección pública, con criterios de sustentabilidade financeira

-  Xestión catastral

-  Actividades sometidas a licenza e a comunicación previa

-  Outorgamento de licenzas para a ocupación do dominio público, a excepción daqueles que impliquen autorizacións para a venda ambulante

-  Transporte e mobilidade

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal