Inicio » O noso Concello » O noso Alcalde » Cita Previa

Cita Previa

Pode poñerse en contacto co Alcalde ou os Concelleiros do Concello de Cambre a través deste servizo. Por favor, pinche no nome da persoa do Concello á que desexe dirixirse para pedir cita ou chame ó seu número de teléfono.

ALCALDÍA
OSCAR A. GARCIA PATIÑO (Alcalde de Cambre) 981 613 187

SECRETARÍA
• Maria Luis de la Red Ampudia (Secretaria Municipal) 981 613 188
• Veronica Otero Lopez (Técnica de Patrimonio) 981 613 188

CONCELLERÍA DA ÁREA DE SERVIZOS
• ELISA PESTONIT BARREIROS (Concelleira de Deportes, Xuventude e ocupación do tempo libre) 981 613 186
• Óscar Souto Muíño (Xefe Sección Servizos) 981 613 192
• Elena Bartolomé Delanoe (Enxeñeira Técnica de Obras Públicas) 981 613 192
• Ignacio Fernández Díaz (Enxeñeiro Técnico Industrial) 981 613 192

CONCELLERÍA DA ÁREA DE URBANISMO, OBRAS E MEDIO AMBIENTE
• JUAN GONZÁLEZ LEIRÓS (Concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente) 981 613 191
• Emilio Martínez Cubero (Xefe de Urbanismo e Réxime Interior) 981 613 191
• José Ramón Díaz Barbeito (Arquitecto Municipal) 981 613 191
• Fernando Garrido Negreira (Técnico de Administración Xeral) 981 613 191

CONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO
• LEONOR FERNÁNDEZ GRANDE (Concelleira de Desenvolvemento Socioeconómico)
981 613 196
Horario de atencion ó público martes e xoves de 10:00 a 12:00 e venres de 10:00 a 11:00 h
• Ana Portela Torron (Responsable Axencia Desenvolvemento Local) 981 613 196

CONCELLERÍA DE XUVENTUDE E PATRIMONIO
• RAMON BOGA MOSCOSO (Concelleiro de Cultura e Tradicións Populares) 981 613 193
• José Martínez Nazara (Coordinador das Áreas de Cultura, Deportes e Xuventude) 881 874 288

CONCELLERÍA DE RECURSOS HUMANOS E SERVIZOS SOCIAIS
• JUAN EVARISTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ (Concelleiro de Recursos Humanos e Servizos Sociais) 981 613 128 ext 443
Citas SS.SS. martes e xoves de 08:10 a 10:00 h – Citas RR.HH. mércores e venres de 08:10 a 10:00 h
• Ana Monje Barcia (Coordinadora da Área de Benestar e Servizos Sociais) 981 654 812

ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍA LOCAL E SANIDADE
• JOSEFA VÁZQUEZ SOTO(Concelleira de Protección Civil, Policia Local e Sanidade) 981 613 128 ext 443

ÁREA DE IGUALDADE, TERCEIRA IDADE, VOLUNTARIADO E EDUCACIÓN
• MARÍA JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ (Concelleira de Igualdade, Terceira Idade, Voluntariado e Educación) 981 654 812

ÁREA DE PARTICIPACION CIDADA E MOVEMENTO ASOCIATIVO
• MARÍA DOLORES BLANCA GARCÍA FERNÁNDEZ (Concelleira de Participacion Cidada
e Movemento Asociativo) 981 613 193. Citas de luns a venres de 8 a 15.

CONCELLERÍA DE DEPORTES
• BRAIS CUBEIRO FERNANDEZ (Concelleiro de Xuventide e Patrimonio) 981 613 186. Citas de luns a venres de 8 a 15.
• José Martínez Nazara (Coordinador das Áreas de Cultura, Deportes e Xuventude) 881 874 288

CONCELLERÍA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE
• DANIEL CARBALLADA RODRIGUEZ (Concelleiro de Cultura, Transportes e Mobilidade) 981 613 193. Citas de luns a venres de 8 a 15.
• José Martínez Nazara (Coordinador das Áreas de Cultura, Deportes e Xuventude) 881 874 288

Agradecemoslle que utilice este Servizo para poñerse en contacto connosco.