Inicio » O noso Concello » O noso Alcalde » Cita Previa

Cita Previa

Pode poñerse en contacto co Alcalde ou os Concelleiros do Concello de Cambre a través deste servizo. Por favor, pinche no nome da persoa do Concello á que desexe dirixirse para pedir cita ou chame ó seu número de teléfono.

ALCALDÍA
OSCAR A. GARCIA PATIÑO (Alcalde de Cambre) 981 613 187

SECRETARÍA
Maria Luis de la Red Ampudia (Secretaria Municipal) 981 613 188
Veronica Otero Lopez (Técnica de Patrimonio) 981 613 188

CONCELLERÍA DA ÁREA DE SEGURIDADE CIDADÁ E SERVIZOS
ELISA PESTONIT BARREIROS (Concelleira da área de Seguridade Cidadá e Servizos) 981 613 186
Óscar Souto Muíño (Xefe Sección Servizos) 981 613 192
Elena Bartolomé Delanoe (Enxeñeira Técnica de Obras Públicas) 981 613 192
Ignacio Fernández Díaz (Enxeñeiro Técnico Industrial) 981 613 192

CONCELLERÍA DA ÁREA DE URBANISMO E OBRAS
JUAN GONZÁLEZ LEIRÓS (Concelleiro da área de Urbanismo e Obras) 981 613 191
Emilio Martínez Cubero (Xefe de Urbanismo e Réxime Interior) 981 613 191
José Ramón Díaz Barbeito (Arquitecto Municipal) 981 613 191
Fernando Garrido Negreira (Técnico de Administración Xeral) 981 613 191

CONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO
DIEGO ALCANTARILLA REI (Concelleiro de Desenvolvemento Socioeconómico) 981 613 196
Ana Portela Torron (Responsable Axencia Desenvolvemento Local) 981 613 196

CONCELLERÍA DE TURISMO E PATRIMONIO
RAMON BOGA MOSCOSO (Concelleiro de Cultura e Tradicións Populares) 981 613 193

CONCELLERÍA DE ECONOMÍA, FACENDA E RECURSOS HUMANOS
MARÍA PAN LESTA (Concelleira de Economía, Facenda e Recursos Humanos) 981 613 128

CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL
LUA SANGUIÑEDO ÁLVAREZ (Concelleira de Benestar Social) 981 654 812
• Ana Monje Barcia (Coordinadora da Área de Benestar e Servizos Sociais) 981 654 812

CONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO ASOCIATIVO
MARÍA CARMEN PAN MATOS (Concelleira de Movemento Asociativo) 981 613 193.
Citas de luns a venres de 08:00h a 15:00h.

CONCELLERÍA DE DEPORTES E XUVENTUDE
• DANIEL MALLO CASTRO (Concelleiro de Deportes e Xuventude) 981 613 186.
José Martínez Nazara (Coordinador das Áreas de Cultura, Deportes e Xuventude) 881 874 288

CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN E SANIDADE
• 
MIGUEL ÁNGEL GUTIERREZ NIETO (Concelleiro de Educación e Sanidade) 881 994 531
Luns a venres de 10:00 a 14.00 h

CONCELLERÍA DE CULTURA
• 
MONICA VARELA GERMADE (Concelleira de Cultura) 981 613 193
Luns a vernes de 10:00h a 14:00h

CONCELLERÍA DE MEDIOAMBIENTE E MOBILIDADE
• 
PATRICIA PARCERO QUIÑOY (Concelleira de Medioambiente e Mobilidade) 981 613 190
Luns a venres de 10.00h a 14.00h