Decidámolo xuntos

Coincidindo coa elaboración dos vindeiros orzamentos municipais o Concello de Cambre pon en marcha a campaña de participación “Decidámolo Xuntos” co obxectivo de coñecer as demandas e propostas que teñen os veciños e veciñas para mellorar o seu benestar e o da súa comunidade.

A intención é canalizar todas as propostas achegadas póla veciñanza con fin de orientar do mellor xeito posible as inversións nos devanditos orzamentos.
As propostas poderanse realizar ata o mes de outubro.

Para coñecer as propostas dos veci@s activáronse varias canles de comunicación coa veciñanza:

1-Levaranse a cabo reunións coas asociacións de veciñ@s de cada parroquia e nas que calquer veciño poderá acudir. Alí se recollerán as demandas e propostas de cara aos vindeiros orzamentos.

2-Na páxina web habilitouse un formulario no que os vecinos e veciñas poden enchelo coas súas achegas e demandas.

3-A través dun formulario que o Concello enviou a cada domicilio de Cambre e que unha vez cuberto poderase introducir nun buzón que se colocará nos centros sociais de cada parroquia. No caso das persoas que non poidan desprazarse por mor dalgunha incapacidade ata o Concello ou ata o buzón da súa parroquia para deixar o formulario poderán deixar aviso no 981613128 e unha persoa do concello irá a recollelo. Asemade o formulario poderase enviar ao correo electrónico decidamoloxuntos@cambre.org ou en calquera dos tres nos rexistros municipais.