Decidámolo xuntos

Coincidiendo con la elaboración de los próximos presupuestos municipales el Concello de Cambre pone en marcha la campaña de participación “Decidámolo Xuntos” con el objetivo de conocer las demandas y propuestas que tienen los vecinos e vecinas para mejorar su bienestar y el de su comunidad.

A intención é canalizar todas as propostas achegadas póla veciñanza con fin de orientar do mellor xeito posible as inversións nos devanditos orzamentos.
As propostas poderanse realizar ata o mes de outubro.

Para coñecer as propostas dos veci@s activáronse varias canles de comunicación coa veciñanza:

1-Levaranse a cabo reunións coas asociacións de veciñ@s de cada parroquia e nas que calquer veciño poderá acudir. Alí se recollerán as demandas e propostas de cara aos vindeiros orzamentos.

2-Na páxina web habilitouse un formulario no que os vecinos e veciñas poden enchelo coas súas achegas e demandas.

3-A través dun formulario que o Concello enviou a cada domicilio de Cambre e que unha vez cuberto poderase introducir nun buzón que se colocará nos centros sociais de cada parroquia. No caso das persoas que non poidan desprazarse por mor dalgunha incapacidade ata o Concello ou ata o buzón da súa parroquia para deixar o formulario poderán deixar aviso no 981613128 e unha persoa do concello irá a recollelo. Asemade o formulario poderase enviar ao correo electrónico decidamoloxuntos@cambre.org ou en calquera dos tres nos rexistros municipais.