Inicio » O noso Concello » Concellerías » Concellería de Cultura

Concellería de Cultura

Concellería de Cultura.

A concellería de Cultura está englobada dentro da concellería de Cultura, Deportes e Xuventude do Concello de Cambre. A actividade cultural do Concello de Cambre configúrase arredor das iniciativas municipais e das actividades que se desenvolven en estreita Ccolaboración cos axentes culturais do municipio (entidades veciñais, centros educativos, profesorado, etc.)

As liñas básicas de actuacións que se acometen desde esta área son as seguintes:

  • Posta en marcha dunha programación cultural periódica, estable, segmentada por grupos de idade, variada e plural nas distintos espazos culturais dos que dispón o termo municipal.
  • Organización e coordinación de exposicións culturais de xeito periódico, estable e segmentadas por grupos de idade, variadas e plurais nos distintos espazos culturais dos que dispón o termo municipal.
  • Coordinación da rede de bibliotecas municipal e organización de programas e actividades de animación que promovan a lectura.
  • Organización e coordinación de diferentes espectáculos públicos ao longo de todo o ano.
  • Organización das festas municipais, colaboración e asesoramento para a obtención da autorización municipal e o desenvolvemento das festas parroquiais.
Mónica Varela Germade

Mónica Varela Germade

monica.varela@cambre.org

Contacto:
Río Barcés 8 baixo (A Barcala) Cambre
Tlf: 981 613 193
cultura@cambre.org

Atención ao público: Inverno de 9 a 14 h. Verán (15 xuño ao 15 setembro) de 9 a 13:30 h.