Obras en execución

OBRA

Importe licitación

Material Gráfico

EXECUCIÓN DE DESMONTE E MURO PERIMETRAL EN BREXO-LEMA

20.000,00

MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NO PASEO MARÍTIMO DO TEMPLE

68.210,97

MELLORA DO ESPAZO PÚBLICO E REXENERACIÓN URBANA NO TEMPLE. CONCELLO DE CAMBRE. FASE 3

105.413,49

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DO ESPAZO EXTERIOR E INTERIOR DA PRAZA 1º DE MAIO. A BARCALA. CAMBRE

240.951,43