Obras en licitación

OBRA

Importe licitación

MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA RÚA MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS E NO CAMIÑO AS GAMELAS

66.529,10

MELLORA DOS PARQUES INFANTÍS DE ANDEIRO E ANCEIS

61.766,19

AMPLIACIÓN DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO GRADUIL E A PENA

96.999,99

ACONDICIONAMENTO DOS CAMIÑOS MUNICIPAIS DE SAN LOURENZO CARA O PINAR E CARA A TORRE E BARREIROS

56.159,38

RENOVACION DA REDE DE ABASTECEMENTO EN CORGO, OUTEIRO E BANDEBÓ PARROQUIA DE BREXO-LEMA

89.665,45

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE GRADAS CUBERTAS E VESTIARIOS PARA O CAMPO DE FÚTBOL DE BREXO LEMA NO LUGAR DE POUSADOIRA Nº 14 

657.218,29