Obras executadas

OBRA

Importe licitación

Material Gráfico

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REMODELACION DA PRAZA EUROPA EN CAMBRE (FASE 1)

37.872,50

Material Gráfico

MELLORA DO ESPAZO PÚBLICO E REXENERACIÓN URBANA NO TEMPLE. CONCELLO DE CAMBRE. FASE 2

161.790,07

Material Gráfico

MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO DE PENAOUVIÑA

50.557,47

Material Gráfico

MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NO PASEO DA BARCALA E O CAMIÑO DO POMBO

61.510,64

Material Gráfico

MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO DE BREXO E MERCURÍN

46.451,27

Material Gráfico

ORDENACIÓN E MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO CAMPO DA FEIRA

50.106,60

Material Gráfico

DESCRICIÓN TÉCNICA PARA REFORMA DE LOCAL MUNICIPAL DE LENDOIRO. PLANTA ALTA

35.257,09

Material Gráfico

REMODELACIÓN DA PRAZA EUROPA EN CAMBRE (FASE II)

120.000,00

Material Gráfico

REFORMA DO LOCAL COMERCIAL PARA USO DE OFICINAS MUNICIPAIS

221.744,60

Material Gráfico

ACTUACIÓN DE SEGURIDADE VIARIA MEDIANTE A CONSTRUCIÓN DUNHA ROTONDA NO CAMIÑO CODIFICADO COMO 183 DE CELA

24.000,00

Material Gráfico

MELLORA DO ESPAZO PÚBLICO E REXENERACIÓN URBANA NO TEMPLE. LOTE 1

543.894,66

Material Gráfico

NOVA REDE DE SANEAMENTO NA CALLE (PRAVIO)

63.586,35

Material Gráfico

MELLORA DE SEGURIDADE VIARIA EN SOBREGUEXE (CECEBRE) E RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN CASTRILLÓN (PRAVIO)

99.467,64

Material Gráfico

TRASLADO E MELLORA DO PARQUE INFANTIL JOSÉ LUIS CASO CORTINES

106.941,32

Material Gráfico

MELLORA DAS PISTAS DESCUBERTAS DO PARQUE RAMÓN BARBA (O TEMPLE) E A BARCALA

68.370,67

Material Gráfico

AMPLIACIÓN E REFORMA DO PARQUE INFANTIL OESTE DA BARCALA

103.653,95

Material Gráfico

SANEAMENTO EN CURROS ENRÍQUEZ (O GRAXAL) E OUTROS

91.982,95

Material Gráfico

MELLORA DA ILUMINACION MEDIANTE SISTEMAS LED NA RÚA CURROS ENRÍQUEZ, RÚA CONSTITUCION, RÚA CELSO EMILIO FERREIRO, PARQUE FRANCISCO RODRÍGUEZ, PRAZA MIGUEL A. BLANCO E OUTRAS

68.174,90

Material Gráfico

PAVIMENTACIÓN NAS PARROQUIAS DE CAMBRE, BRIBES E OUTROS

221.951,61

Material Gráfico

REFORMA DAS PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBERTAS DOS CAMPÓNS (SIGRÁS) E BERNARDO BISH (BREXO)

87.517,96

Material Gráfico

CASA DA CULTURA DE CAMBRE. PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN. MODIFICADO FEBREIRO 2017. FASE I

1.799.999,98

Material Gráfico

AMPLIACIÓN E REFORMA DO PARQUE INFANTIL DA PRAZA MANUEL LUGRÍS, O TEMPLE

133.546,42

Material Gráfico

REORDENACIÓN DOS ESTACIONAMENTOS NA RÚA RÍO SIL, A BARCALA

68.151,75

Material Gráfico

MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA ENTRE AS RÚAS OTERO PEDRAYO E A COUTELANA, O TEMPLE

75.053,50

Material Gráfico

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REORDENACIÓN DO ÁMBITO URBANO ESTRADA AC-214 E RÚAS BALADO, CARBALLO, GONZÁLEZ GARCÉS E PABLO MANZANO. CAMBRE (FASE I)

98.702,01

Material Gráfico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA PARA O ACONDICIONAMENTO DO LATERAL DA PISTA POLIDEPORTIVA DE SANTA MARÍA DE VIGO E CUBERTA DO ACCESO AO POLIDEPORTIVO DO TEMPLE. CAMBRE

3.599,48

Material Gráfico

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCION PARA A REORDENACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO PASEO DOS TEMPLARIOS. CAMBRE

55.444,21

Material Gráfico

MELLORA DO PARQUE INFANITL E PISTA POLIDEPORTIVA DA BALASTREIRA (CECEBRE) E DO PARQUE INFANITL DO SOUTO (SIGRÁS)

37.445,91

Material Gráfico

PAVIMENTACIÓN EN PASEO MARÍTIMO E ÁNXEL FOLE E RENOVACIÓN DE BEIRARRÚAS EN PARROCO M. COBAS, O TEMPLE, CAMBRE

59.826,84

Material Gráfico

PAVIMENTACIÓN DO VIARIO MUNICIPAL 00307, SOBRECARREIRA, SIGRÁS, CAMBRE

33.639,32

Material Gráfico

AMPLIACIÓN DO SANEAMIENTO NO VILAR (SIGRÁS)

44.541,72

Material Gráfico

AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO EN NEBRIXE (BRIBES)

65.716,38

Material Gráfico

AMPLIACIÓN DO SANEAMIENTO EN SIGRAS DE ABAIXO (SIGRAS) E FRAIZ (CECEBRE)

32.778,85

Material Gráfico

RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN PEIRAIO, NOS CAMIÑOS MUNICIPAIS 00210 E 00259, BRIBES. CAMBRE

90.308,41

Material Gráfico

REFORMA E ADECUACIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA ANTÓN FRAGUAS, O TEMPLE

29.845,15

Material Gráfico

ORDENACION E MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA CONTORNA DO CAMPO DA FEIRA

36.000,00

Material Gráfico

REORDENACIÓN DA CONTORNA RÚAS POLIGONO E FRANCISCO AÑÓN

73.876,57

Material Gráfico

MELLORA DO PARQUE INFANTIL ESTE DA BARCALA

22.380,52

Material Gráfico

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCION DE REMODELACIÓN DA PRAZA EUROPA EN CAMBRE (FASE 1)

36.025,61

Material Gráfico

REORDENACIÓN ÁMBITO URBANO. ESTRADA AC-214 E RÚAS BALADO, CARBALLO, GONZALEZ GARCES E PABLO MANZANO (FASE II)

66.541,42

Material Gráfico

REXENERACIÓN AMBIENTAL DO ESPAZO LIBRE NA CONTORNA DA MAZÁ 4 DA BARCALA. CAMBRE

39.324,82

Material Gráfico

ACONDICIONAMENTO DE BEIRARRÚA NA BARCALA

36.755,49

Material Gráfico

REORDENACIÓN DO ESPACIO PEONIL NA RÚA ESTANQUE

45.000,00

Material Gráfico

MELLORA DO CAMIÑO 00383 DESDE FABÁS A ARMENTAL, CAMBRE

46.563,74

Material Gráfico

MELLORA DE CAMIÑO MUNICIPAL 0091 NO COBELO, PRAVIO 

46.553,06

Material Gráfico

RENOVACIÓN DE FIRME E NOVOS APARCADOIROS NAS RÚAS FLEMING E LUMIERE, P.I. ESPIRITU SANTO, CAMBRE

97.062,73

Material Gráfico

INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA NO CAMPO DE FÚTBOL DANI MALLO

41.068,23

Material Gráfico

NOVA REDE DE PLUVIALES EN EL CAMINO MUNICIPAL CODIFICADO COMO 175, SIXTO, CAMBRE

10.993,58

Material Gráfico

SANEAMENTO NA RÚA GÁNDARA DO Nº 1 AO Nº 4 PRAVIO

28.432,29

Material Gráfico

ACONDICIONAMENTO MOTAS RÍO MERO

40.000,00

Material Gráfico

ACTUACIÓN DE SEGURIDADE VIARIA MEDIANTE A CONSTRUCIÓN DUNHA ROTONDA NO CAMIÑO CODIFICADO COMO 183 DE CELA

24.000,00

Material gráfico

MELLORA DO ESPAZO PÚBLICO E REXENERACIÓN URBANA NO TEMPLE. LOTE 1

543.894,66

Material gráfico

PAVIMENTACION DE BEIRARRÚAS NA MAZÁ M3 DE A BARCALA

48.000,00

Material gráfico

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REORDENACIÓN DO ÁMBITO URBANO ESTRADA AC-214 E RÚAS BALADO, CARBALLO, GONZALEZ GARCES E PABLO MANZANO. CAMBRE (FASE I)

98.702,01

Material gráfico

ACTUACIÓN PARA O CAMBIO ESTÉTICO DO POLIDEPORTIVO DO GRAXAL

121.000,00

Material gráfico

REORDENACIÓN ÁMBITO URBANO. ESTRADA AC-214 E RÚAS BALADO, CARBALLO, GONZÁLEZ GARCÉS E PABLO MANZANO (FASE II)

66.541,42

Material gráfico

PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A REORDENACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO PASEO DOS TEMPLARIOS. CAMBRE

55.444,21

Material gráfico