Colaboración con outras concellerías e outras entidades

Prácticamente colaboramos con todos os departamentos e servizos municipais, en distintas momentos e iniciativas. Co departamento de Deportes, Educación e Xuventude na difusión da axenda de verán, seguros de actividades.. Con Policía Local e Protección Civil en materia de seguridade nas festas parroquiais e tradicionais.. Coas Area de Urbanismo, Obras e Servizo, Empleo e Desenvolvemento local en tema de licencias para instalacións eventuais portátiles tamén nas festas.