Inicio » O noso Concello » Concellerías – Departamentos » Concellería de Cultura, Transportes e Mobilidade » Programas de Actividades Culturais » Iniciativas de apoio ás actividades culturais realizadas polas entidades sen fin de lucro

Iniciativas de apoio ás actividades culturais realizadas polas entidades sen fin de lucro

  • Convocatoria de subvencións municipais para actividades/inversións en materia de cultura e festas.
  • Convenios de colaboración en materias específicas anuais para o desenvolvemento de programas/inversións.
  • Cesión de espazos e material á entidades sen fin de lucro segundo establece a Ordenanza reguladora de cesión de locais.