Programa de Formación

Os obxectivos son estimular e fomentar a utilización das novas tecnoloxías; o coñecemento e uso especialmente escrito da lingua galega e a formación e a práctica musical e instrumental, actividades de grupo.

  • Actividades de formación entorno ás novas tecnoloxías da información e da comunicación.
    Nas respectivas aulas municipais de informática se convocan cursos, en dous niveis, nos dous sementres do ano.  Así como se dispón dun horario de acceso libre e gratuíto para utilizar a aula asistidos por un monitor.
  • Cursos de inglés para adultos
  • Cursos de Lingua galega preparatorios para os Celgas I, II, II e IV.
    Organízanse en colaboración coa Secretaría de Normalización lingüística; son gratuítos, a asistencia a estes cursos é voluntaria e os exámenes teñen lugar no mes de xuño.
  • Escola municipal de Música.
    A matrícula ten lugar a finais de xuño e incluso en setembro se se dispón de prazas. As materias que se imparte son : música e movemento, linguaxe musical, práctica instrumental, actividades de conxunto etc. Período un curso escolar de setembro a xuño.