Bolsas de estudo

Bolsas de estudo.

Convocatoria pública.
Solicitud de becas para material escolar e libros destinadas a familias con escasos recursos económicos e con fillos que cursen calquera das modalidade académica que non están subvencionada pola Xunta de Galicia.

¿Quen pode solicitalo?
Pais, nais ou titores dos nenos/as que cumpran os requisitos establecidos nas bases da  convocatoria.

Requisitos

  1. Estar empadroado no Concello de Cambre.
  2. Estar matriculado nun centro escolar.
  3. Que os beneficiarios convivan co solicitante.
  4. Pertencer a unha unidade familiar cunha renda per cápita anual non superior a 9.000,00 euros.

Algún destes requisitos poden variar.