Cursos de informática

Cursos de informática.

¿Que é?
Cursos de informática.

Dirixido a:
Nenos do Concello de idades comprendidas entre 8 e 16 anos.

Requisitos:
Estar empadroado no Concello de Cambre

Prezo e reducións:
As contempladas no acordo regulador vixente.

Documentación a presentar:
Solicitude/ Inscrición

Data e lugar de inscrición:
No mes de xuño no Concello de Cambre ou na Casa das Palmeiras.

Data e lugar da actividade:
Mes de xullo  (dous días á semán, durante unha hora cada día)

Máis información:
11 Participantes por grupo. Como mínimo terá que haber 8 alumnos