Policía Local

Policía Local.

Lévase a cabo cada ano o curso de Educación Víal. Os Policías imparten unhas clases de educación vial en cada colexio, faise un concurso de debuxos no mes de maio clausúrase o curso e entrégase os premios dos debuxos.