Discapacidade

Discapacidade

O Concello desenvolve distintos programas dirixidos a persoas con discapacidades. A través das unidades de traballo social de servizos sociais oriéntase aos cidadáns sobre as axudas técnicas, accesibilidade integral e desenvolvemento tecnolóxico e a través do Plan coordinador de servizos sociais do Consorcio As Mariñas oriéntase por medio do Gabinete de inserción laboral para a procura de emprego a medida dos disminuídos físicos e psíquicos.

Actividades desenvolvidas neste ano a nivel municipal (picar tríptico actvs lecer e encontro):

  1.     Excursión á Illa da Toja e o Grove
  2.     Sábados de Cinema
  3.     Magosto
  4.     Talasoterapia
  5.     Saídas de lecer pola tarde-noite
  6.     Saídas en horario de tarde noite para gozar de actividades recreativas, cear e/ou acudir a un pub ou discoteca, para un grupo máximo de 20 persoas.

    Actividades propostas:
+ Centro de Lecer Marineda City.
+ Saída de baile a pub ou discoteca
Actividades de coñecemento da contorna
Saídas polo municipio de Cambre  para profundar no coñecemento da contorna.
Realizaranse un mínimo de 2 visitas anuais coincidindo preferentemente en sábado.