Emerxencias Sociais

Emerxencias Sociais

O obxectivo é prestar a debida atención a persoas, que por diversos motivos estean a atravesar circunstancias difíciles e necesitan de atencións con carácter urxente e inmediata para cubrir as necesidades básicas tales como alimentos de primeira necesidade, recibos de aluguer de vivenda, recibos de auga, luz, gas,…Ordenanza municipal Reguladora de apoio á inserción sociolaboral.