Infancia e Familia

Infancia e Familia

Funciona un programa de familia denominado programa de educación familiar e outro de apoio á escolarización mediante axudas municipais escolares, comedor e material escolar.

As axudas van destinadas ás familias empadroadas en Cambre, con alumnos e alumnas matriculados en colexios públicos  de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bacharelato e Formación profesional e con escasos recursos económicos.

Documentación (picar e desprégase a información necesaria):

  •     Libro de familia
  •     DNI da unidade familiar
  •     Volante de empadroamento
  •     Xustificante de ingresos económicos da unidade familiar
  •     Matrícula conforme os nenos están escolarizados