Infancia y Familia

Infancia e Familia

Funciona un programa de familia denominado programa de educación familiar e outro de apoio á escolarización mediante axudas municipais escolares, comedor e material escolar.

As axudas van destinadas ás familias empadroadas en Cambre, con alumnos e alumnas matriculados en colexios públicos  de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bacharelato e Formación profesional e con escasos recursos económicos.

Documentación (picar e desprégase a información necesaria):

 •     Libro de familia
 •     DNI da unidade familiar
 •     Volante de empadroamento
 •     Xustificante de ingresos económicos da unidade familiar
 •     Matrícula conforme os nenos están escolarizados

Concellería de Servizos Sociais

 • Novas de Servizos Sociais.
 • Trámites Servicios Sociais.
 • Infancia e Familia.
 • Xuventude.
 • Terceira Idade.
 • Discapacidade.
 • Minorías étnicas e inmigrantes.
 • Emerxencias Sociais.
 • Recursos.
 • Convenios.
 • Despensa municipal de alimentos.
 • Exención do pagamento do canon da auga.