Minorías étnicas e inmigrantes

Minorías étnicas e inmigrantes

Incídese na necesidade de escolarización, promoción e integración social e laboral, desenvolvéndose programas de inserción sociolaboral e de promoción da saúde. Ademais, colabórase con diversas entidades que traballan con colectivos de minorías e inmigrantes.

Concellería de Servizos Sociais

 • Novas de Servizos Sociais.
 • Trámites Servicios Sociais.
 • Infancia e Familia.
 • Xuventude.
 • Terceira Idade.
 • Discapacidade.
 • Minorías étnicas e inmigrantes.
 • Emerxencias Sociais.
 • Recursos.
 • Convenios.
 • Despensa municipal de alimentos.
 • Exención do pagamento do canon da auga.