Terceira Idade

Terceira idade.

  1. Organízanse visitas culturais e excursións e colabórase coas 3 asociacións da 3ª idade  a través de axudas para o desenvolvemento de actividades que se desenvolven nos centros municipais.
  2. Curso de coidador de coidadores (entre os meses de abril e maio de cada ano).
  3. Xuntanza anual do maior ao final do verán.