Inicio » O noso Concello » Concellerías – Departamentos » Concellería de Servizos

Concellería de Servizos

Concellería de Servizos

A Concellería de Servizos leva a cabo funcións en materia de infraestructuras e servizos de competencia municipal, planificando as obras necesarias para o desenvolvemento e mantemento de infraestructuras públicas municipais (redes de saneamento, redes de abastecemento, rede viaria municipal, etc…), así como a xestión e control dos servizos municipais (limpeza viaria, alumeado público e zonas verdes, entre outros).

Outros servizos como son o subministro de electricidade, telecomunicacións ou gas son de carácter público en canto ao seu acceso xeral para os abonados, pero o seu titularidad é privada e polo tanto o concello a única participación que ten nestes servizos é a concesión dunha licenza urbanística.

Tamén colabora con outras concellerias prestando asesoramento técnico (redacción de proxectos, valoración de ofertas e dirección de obras) e/ou facilitando medios materiais e humáns.

Elisa Pestonit Barreiros

Elisa Pestonit Barreiros

elisapestonit@cambre.org

Contacto:
Rúa Wenceslao Fernandez Florez bajo (15660) Cambre
Tlf: 981 613 192

Atención ao público: Martes e Xoves de 10.00h a 12.00h