Teléfonos de interese

SERVIZO TELÉFONO
Servizo de limpeza viaria (EMSO) 617.461.722
Servizo de recollida de lixo (Consorcio As Mariñas) 981.78.47.04, ext. 3
Servizo de lacería 981.78.47.04, ext. 3
Servizo de recollida de enseres (Cespa) 981.79.55.24
Servizo de abastecemento de auga (Augaservi) 981.67.55.02
Servizo de desratización, desinfección y desinsectación 981.61.31.92
Servizo de alumeado público 981.61.31.92