Ordenanzas Municipais

Ordenanzas Municipais

As ordenanzas municipais urbanísticas ou con repercusión na materia urbanística en vigor, ademais das contidas nos instrumentos de plan urbanístico, son as seguintes:

A) Ordenanza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos de uso do solo e do subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos.
B) Reguladora da Protección do Medio Ambiente contra a emisión de ruídos e do Exercicio das Actividades de Esparexemento (B.Ou.P. de datas 10 de febreiro de 2000 e 14 de xullo de 2005).
C) De Protección e Defensa do Medio Natural (B.Ou.P. de data 10 de febreiro de 2000).
D) Reguladora da Limpeza Viaria e Ornato Público (B.Ou.P. de data 26 de novembro de 2005)
E) Reguladora da Publicidade Exterior (B.Ou.P. de data 21 de marzo de 2013).


Inicio » O noso Concello » Publicacións » Ordenanzas Municipais