Inicio » Nuestro Concello » Concejalías – Departamentos » Igualdade, muller e familia

Igualdade, muller e familia

Igualdade, muller e familia

A concellería de Igualdade ten como obxectivos mellorar a situación das mulleres de Cambre en calquera ámbito da súa vida e contribuír á reducción da desigualdade existente entre as mulleres e os homes.

A igualdade de oportunidades é fundamental para o desenvolvemento das nosas sociedades, debe ser un compromiso asumido e interiorizado no ámbito municipal, e require consenso e negociación, colaboración, veracidade e seguimento continuado dun plan de traballo prefixado, de aí o I Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes aprobado en Pleno da Corporación por unanimidade.

Desde a concellería organízanse un conxunto de medidas de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, coas que se pretende combater as desigualdades entre as mulleres e os homes nos ámbitos económico, social, político,…; Para iso, o entorno municipal presenta vantaxes importantes para establecer medidas de igualdade; a principal delas reside en que as institucións municipais están máis cerca dos cidadáns que ningunha outra institución, constitúen un espazo óptimo para coñecer as necesidades e os recursos da poboación, ademais é no ámbito municipal onde pode conseguirse con máis facilidade a participación e colaboración dos cidadáns e cidadás e das asociacións no deseño de medidas de igualdade, así como a súa posta en práctica e avaliación.

Existen hábitos culturais e educacionais demasiado arraigados que e necesario modificar profundamente. O feito de que permanezan intactas as estructuras sociais que dificultan, cando non impiden, a participación igualitaria das mulleres en todas as esferas da vida social ás que se desexan incorporar, é un indicador de que a desigualdade existe no conxunto da sociedade en función do xénero. Para modificar as estructuras nas que vivimos deberíamos contribuír a cambiar as mentalidades e actitudes. Para elo os cambios teñen que ser profundos a nosa actitude debe ser, pois, diferente. Hai que ir ás causas, á explicación da razón da discriminación.

É aquí onde o local ten moito que facer para que o cambio sexa efectivo, onde se pode desenvolver a igualdade de oportunidades incorporando a perspectiva de xénero dunha forma máis directa e máis próxima á cidadanía para chegar a este cambio; os concellos podemos e debemos ser un modelo para a sociedade.

Igualdade, muller e familia

 • Campaña de prevención “ELIXE O TEU PAPEL”.
 • Campaña: “Sen violencia de xénero máis felices”.
 • Promoción da Igualdade 2014.
 • Mesa de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero.
 • Atención a vítimas de violencia de xénero: departamento de servizos sociais.
 • Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes.
 • Programa de prevención da violencia de xénero.
 • Pacto social contra a violencia de xénero.
 • VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes.
 • I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Cambre 2011 – 2015.
 • Páxinas WEB de interese.