Inicio » O noso Concello » Concellerías – Departamentos » Igualdade, muller e familia » Programa de prevención da violencia de xénero

Programa de prevención da violencia de xénero

Programa de prevención da Violencia de Xénero 2013

Ésta campaña estará enfocada a ruptura dos patróns de comportamento sexistas e sobre todo, a fomentar “novos” valores apoiados na equidade, o respecto e a non violencia.

Con esta iniciativa trasladaremos “ao campo social” a actividade de reciclaxe dun punto limpo. Neste caso, os “residuos” serán todas aquelas crenzas e estereotipos que contribúen a desigualdade entre mulleres e homes e á violencia de xénero.Entre o alumnado de 2º da ESO e a poboación en xeral, encargarémonos de “xestionar estes residuos”, levando a cabo un proceso de reciclaxe destas ideas ofrecendo outras aleternativas dirixidas á igualdade entre os sexos e ao bo trato.

Tríptico Recicla o Xénero

Feito a partir das conclusións nos obradoiros de Bo Trato nos IES Afonso X o Sabio e o David Buján.
Ver o díptico