Inicio » Nuestro Concello » Concejalías – Departamentos » Igualdade, muller e familia » Programa de prevención de la violencia de género

Programa de prevención de la violencia de género

Programa de prevención da Violencia de Xénero 2013

Ésta campaña estará enfocada a ruptura dos patróns de comportamento sexistas e sobre todo, a fomentar “novos” valores apoiados na equidade, o respecto e a non violencia.

Con esta iniciativa trasladaremos “ao campo social” a actividade de reciclaxe dun punto limpo. Neste caso, os “residuos” serán todas aquelas crenzas e estereotipos que contribúen a desigualdade entre mulleres e homes e á violencia de xénero.Entre o alumnado de 2º da ESO e a poboación en xeral, encargarémonos de “xestionar estes residuos”, levando a cabo un proceso de reciclaxe destas ideas ofrecendo outras aleternativas dirixidas á igualdade entre os sexos e ao bo trato.

Tríptico Recicla o Xénero

Feito a partir das conclusións nos obradoiros de Bo Trato nos IES Afonso X o Sabio e o David Buján.
Ver o díptico

Igualdade, muller e familia

 • Campaña de prevención “ELIXE O TEU PAPEL”.
 • Campaña: “Sen violencia de xénero máis felices”.
 • Promoción da Igualdade 2014.
 • Mesa de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero.
 • Atención a vítimas de violencia de xénero: departamento de servizos sociais.
 • Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes.
 • Programa de prevención da violencia de xénero.
 • Pacto social contra a violencia de xénero.
 • VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes.
 • I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Cambre 2011 – 2015.
 • Páxinas WEB de interese.