Inicio » O noso Concello » Concellerías – Departamentos » Igualdade, muller e familia » VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes

VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes

O VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015 que se presenta neste documento é unha síntese dos resultados obtidos no proceso de reflexión estratéxica desenvolvido polo Goberno da Xunta de Galicia coa finalidade de renovar e reforzar o seu compromiso coa igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a través dunha actualización e avance nas políticas e medidas aplicadas sobre este ámbito.

VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes