Inicio » Nuestro Concello » Concejalías – Departamentos » Igualdade, muller e familia » VI Plan gallego para la igualdad entre mujeres y hombres

VI Plan gallego para la igualdad entre mujeres y hombres

O VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015 que se presenta neste documento é unha síntese dos resultados obtidos no proceso de reflexión estratéxica desenvolvido polo Goberno da Xunta de Galicia coa finalidade de renovar e reforzar o seu compromiso coa igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a través dunha actualización e avance nas políticas e medidas aplicadas sobre este ámbito.

VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes

Igualdade, muller e familia

 • Campaña de prevención “ELIXE O TEU PAPEL”.
 • Campaña: “Sen violencia de xénero máis felices”.
 • Promoción da Igualdade 2014.
 • Mesa de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero.
 • Atención a vítimas de violencia de xénero: departamento de servizos sociais.
 • Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes.
 • Programa de prevención da violencia de xénero.
 • Pacto social contra a violencia de xénero.
 • VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes.
 • I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Cambre 2011 – 2015.
 • Páxinas WEB de interese.