Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Renovación da rúa Constitución

A concellería de Promoción Económica comezará a reforma da rúa comercial Constitución, sita no Temple, a próxima semana. Trátase dunha obra necesaria que se poderá levar a cabo grazas á subvención dos Fondos FEDER e a Consellería de Economía e Industria. En concreto, a actuación refírese ao tramo que existe entre a praza Manuel Murguía e a Costa dá Tapia.

A obra xa está adxudicada e o obxectivo é que finalice a principios do mes de decembro. Trátase dunha obra que dará unha nova imaxe a unha das rúas cambresas que alberga máis tecido comercial.

A actuación que supón un custo de preto de 80.000 euros (sufragados no seu maior parte polos FEDER e a Xunta) consistirá en construír unhas novas beirarrúas e bordillos, repoñer a canalización de pluviais, pavimentar a rúa, crear unha nova zona de carga e descarga, e na colocación de mobiliario público como novas papeleras e unha nova barandilla que dea maior seguridade ao tramo sobreelevado peatonal existente en devandita rúa. 

Nova Base do servizo de Protección Civil

Construcción dunha nova instalación para o servizo de Protección Civil

Esta obra, cofinanciada nun 79,83% pola Excelentísima Deputación da Coruña, ten un orzamento de adxudicación de 239.626,16 euros (IVE incluído do 21%).

Foi adxudicada, a través dun procedemento aberto cun único criterio de valoración (factor prezo) á empresa “PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.L.”, asinándose o contrato o 21 de maio de 2013.

O prazo de execución da obra previsto, según o proxecto, é de seis meses, debéndose iniciar a obra dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación de replanteo, que terá lugar dentro do prazo do mes seguinte a partir da formalización do contrato.

Renovación das redes de servizos en Agra do Mero (Sigrás), Ponte do Cubo (Cecebre), Seoane (Anceis), Sobreguexe e outros

Dentro do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2012, aprobouse para o Concello de Cambre a obra denominada "Renovación das redes de servizos en Agra do Mero (Sigrás), Ponte do Cubo (Cecebre), Seoane (Anceis), Sobreguexe e outros",  
O procedemento de contratación foi o negociado a través de invitacións, sendo a empresa adxudicataria "Construcciones Ponciano Nieto S.L.".

Importe de adxudicación: 157.150,66 euros (IVE incluído do 21%).

Prazo de execución según proxecto: 4 meses

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal