Xuventude

OMIX

OMIX é un acrónimo de Oficina Municipal de Información Xuvenil. É un servizo creado no ano 1996 e que nace vinculado ao departamento de Cultura anque a partir do ano 1999 conta con departamento (Xuventude) e persoal propio.

FINALIDADE, OBXECTIVOS

A finalidade principal da OMIX é converterse nun referente para a mocidade e canalizar todalas ideas e suxestións da población xuvenil. Queremos ser váilido entre a xuventude e a Administración.

Asi, entre os nosos obxectivos estaría o ser de utilidade a toda á xuventude do municipio, tanto a nivel de información (de calquera tipo) como de programas e actividades. A OMIX informa e asesora a tódolos mozos-as que o demanden, polo que, practicamente, non hai pregunta que non obteña resposta. Este servicio tamén ofrece apoio técnico para a realización de actividades e outros proxectos das asociacións xuvenís do concello. Asesoramos e axudamos na constitución de asociacións xuvenís. Interesanos o que interesa á mocidade.

ACTIVIDADE

– labores de información segundo demanada dos usuarios
– difusión dos programas subvenís
– inscricións das actividades propias
– recollida de inquedanzas, ideas e suxestións dos usuarios
– asesoramento ás AAXX
– elaboración de carnés (tarxetOM, carné Xove)
– outros

As actividades e tarefas principias da OMIX son as labores de información e difusión de programas e actividades. Tamén a elaboración do Tarxetom (ou carné da omix) e do Carné Xove.

Ademais a OMIX quere ser o centro dinamizador das ideas e iniciativas xuvenís, actuando coma ferramenta para o desenvolvemento da xuventude; recollelas inquedanzas e darlles forma, para que os desexos e soños dos mozos-as sexan realidade. Axudar á progresión da persoa a traverso do ocio e o tempo libre feito por vós mesmos pero coa axuda e asesoramento de técnicos xuvenís.

¡As túas propostas interésanos!

DESTINATARIOS PRINCIPAIS

Ainda que traballa coa mocidade (fundamentalmente de 12 a 30 anos) tamén faino coa xente relacionada con eles (nais, pais, mestres, educadores, familiares…)