Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Trans-fórmate

FINALIDADE, OBXECTIVOS

Ofrecer á mocidade formación non reglada para a mellora da súa calidade de vida, co fin de interactuar no seu entorno inmediato (asociación, parroquia...).

Coma obxectivos:

1.- favorecela formación da xuventude, especialmente ós membros das AAXX

2.- ensinar técnicas e recursos para o traballo coa xuventude e o lecer

3.- ofrecela posibilidade de titularse, de xeito oficial, para actividades de tempo libre.

ACTIVIDADE

Cursos, obradoiros e outras accións formativas

DESTINATARIOS  PRINCIPAIS

Mocidade, segundo o curso concreto, a partir dos 12 anos

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal