Réxime Interior

Réxime Interior

Responsable da Realización dos procesos administrativos relativos ao persoal do Concello: Administración de persoal, nóminas, Seguros Sociais, selección de persoal, negociacións de acordos e convenios entre a Corporación e o persoal e representación da Corporación en devanditos procesos.

María Dolores Pan Lesta

María Dolores Pan Lesta

maria.pan@cambre.org

Contacto:
C/ Atrio s/n
Tlf: 981 613 190