Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Policía Local, Finalidade e Natureza

Finalidade:

No exercicio das competencias que corresponden aos concellos, os corpos de policía local protexerán o libre exercicio dos dereitos e liberdades e contribuirán á garantir a seguridade cidadá e a consecución do benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos ámbitos preventivos, asistenciales e de rehabilitación.

 

Natureza:

A Policía Local forma parte dos Forzas e Corpos de Seguridade xunto á Garda Civil, Corpo Nacional de Policía e a Policía Autónoma. É un instituto armado de natureza civil, con estrutura e organización xerarquizada baixo a superior autoridade e dependencia directa do Alcalde, ou do Concelleiro no que éste delegue.

 

Contactar:
Atrio 1, Cambre

Atención ao público:

Tlf: 981 675 533
Fax: 981 674 410
Tlf móbil: 639 526 849
policia@cambre.org

 

A policía local de Cambre ten a siguinte estrutura:

- 1 Inspector (oficial.barcala@cambre.org)

- 2 Oficiais

- 20 Policías

- Auxiliar Administrativo

Presta o servizo de forma continuada e ininterrumpido os 365 días do ano.

 


Ver Policía Local nun mapa máis grande

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal