Parking Express

Parking Exprés (Gratuito)

Cambre conta con 44 prazas de parking exprés situadas en no Temple, Cambre e A Barcala, nas que se pode estacionar de forma gratuita durante un tempo máximo de 30 minutos.

O sistema contempla un modelo de ticket que permite devandito estacionamiento no que se fai constar a hora de estacionamiento, aínda que os condutores poderán colocar calquera papel manuscrito indicando a súa hora de chegada. O Concello repartiu polos comercios un disco horario e unha plantilla en papel que poderán utilizar os clientes dos establecementos comerciais e calquer veciño.

Nesta páxina web poderase descargar esa plantilla para que sexa utilizada por todos os usuarios destas prazas.

O obxectivo non é outro que o de facilitar a movilidade de vehículos, a actividade comercial e hosteleira e para que as persoas que o desexen poidan acudir a estas zonas comerciais e de servizos.

Zonas de aparcadoiro

Cambre:
Horario de luns a venres de 8:30 a 14:30 e os sábados de 9 a 13 horas.

O Temple:
Horario de luns a venres de 10 a 14 e de 16 a 20 h e os sábados de 10 a 14 horas.

Urbanización a Barcala:
Horario de luns a venres de 10 a 14 e de 16 a 20 h e os sábados de 10 a 14 horas.

Estas zonas abarcan a uns 100/110 locais de negocio.