Inundaciones

Inundacions

PREVENCIÓN:

  •     Tome medidas de protección persoal (luvas, botas, chubasqueiro)
  •     Protexa portas e xanelas con sacos de terra.
  •     Mantéñase a escóitaa das emisoras locais de radio e televisión.
  •     Evite viaxar en coche. Non cruce ríos ou canles.
  •     Corte a luz, gas e auga.
  •     Preste atención aos corrementos de terra, fochas, sumidoiros, e en xeral, a todos os obxectos caídos.


ACTUACIÓN:

  •     Colaborar cos equipos de salvamento e emerxencias.
  •     Manter a calma.
  •     Prepárese para abandonar a súa vivenda e acudir ao lugar indicado se así o ordenan as autoridades competentes.
  •     Se está na rúa ou na montaña, localice os puntos máis altos e vaia cara a eles. Afástese das bases dos outeiros para non verse atrapado pola auga que cae polas ladeiras, xa que adoitan arrastrar barro e pedras.