Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Tramitación y renovación tarjeta de aparcamiento por minusvalía

A través da porta de entrada de servizos sociais poderase tramitar o cartón de aparcadoiro achegando a seguinte documentación debidamente *compulsada:

  •     2 fotos tamaño carné
  •     Impreso solicitude
  •     Certificado de minusvalía, conforme acredite que ten problemas para o uso do transporte colectivo
  •     DNI
  •     Ficha técnica do coche
  •     Permiso de circulación
  •     Carné de conducir
  •     Certificado de empadroamento


  • A renovación será cada dez anos


O requisito necesario para poder tramitala é posuír o certificado de minusvalía e que reflicta que o beneficiario ten  problemas para utilizar o transporte público.

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal