Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Tramitación ingreso en outros recursos

A través dunha cita coa traballadora social correspondente, elaborarase o informe social para remitir á Consellería de Traballo e Benestar xunto coa seguinte documentación:

  •     Solicitude
  •     Informe social
  •     Informe médico
  •     Fotocopia do DNI da solicitante
  •     Fotocopia do DNI do cónxuxe
  •     Fotocopia da Declaración da Renda ou en caso contrario, certificación da Delegación de facenda de non estar incluído no censo de declarantes.
  •     Certificado de pensións

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal