Bandera de GaliciaBandera Española

Actividades Novas por E-mail Facebook Twitter Galerias

Ordenanzas Municipais

As ordenanzas municipais urbanísticas ou con repercusión na materia urbanística en vigor, ademais das contidas nos instrumentos de plan urbanístico, son as seguintes:

A)    Ordenanza municipal reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos de uso do solo e do subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos.
B)    Reguladora da Protección do Medio Ambiente contra a emisión de ruídos e do Exercicio das Actividades de Esparexemento (B.Ou.P. de datas 10 de febreiro de 2000 e 14 de xullo de 2005).
C)    De Protección e Defensa do Medio Natural (B.Ou.P. de data 10 de febreiro de 2000).
D)     Reguladora da Limpeza Viaria e Ornato Público (B.Ou.P. de data 26 de novembro de 2005)
E)    Reguladora da Publicidade Exterior (B.Ou.P. de data 21 de marzo de 2013).

Concello de Cambre - Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña)
Telf. 981 613 128 - Fax 981 675 969 - Email info@cambre.org

Mapa webAviso legal