Cómo participar?

Calquera veciño/a pode participar no Programa Municipal de Acción Voluntaria atendendo as especificacións marcadas pola lexislación vixente e ás prazas dispoñibles nos diferentes proxectos de acción voluntaria.

Aquelas persoas interesadas deberán dirixirse a calquera rexistro municipal do Concello de Cambre, e, a través dunha instancia, solicitar por escrito a súa incorporación ao Programa Municipal de Acción Voluntaria entregando fotocopia do DNI.

Para máis información dirixirse ao teléfono 981654812 ou no email voluntariado@cambre.org