Inicio » O noso Concello » Corporación Municipal » Áreas de Goberno » Área de cultura e tradicións populares

Área de cultura e tradicións populares

–   Promoción da cultura e equipamentos culturais:

Programación cultural
Exposicións culturais
Rede de bibliotecas e programas de animación á lectura
Xestión do museo e da escola municipal de música
Xestión do uso de locais polas asociacións veciñais
Espectáculos públicos
Festas e tradicións populares