Inicio » O noso Concello » Corporación Municipal » Áreas de Goberno » Área de deportes, xuventude e ocupación do tempo libre

Área de deportes, xuventude e ocupación do tempo libre

– Promoción do deporte

– Cursos e escolas deportivas

– Relación con clubs e asociacións deportivas

– Información e asesoramento da xuventude

– Ocio e tempo libre

– Xestión da utilización dos equipamentos deportivos e casa da xuventude