Inicio » O noso Concello » Corporación Municipal » Áreas de Goberno » Área de Presidencia

Área de Presidencia

Concellería de Presidencia.

Como parte da concellería de Presidencia englóbanse tanto a área de Desenvolvemento Asociativo como a de Turismo e Patrimonio do Concello de Cambre. Desde esta concellaría desempéñanse as seguintes funcións:

  • Coordinación das diferentes áreas municipais.
  • Comunicación interna e externa e protocolo.
  • Secretaría particular.
  • Información e atención á cidadanía.
  • Xestión de arquivos e rexistros.
  • Políticas transversais ou proxectos nos que interveñen varias áreas.
  • Relacións institucionais e sinatura de todo tipo de convenios.
  • Xestión de políticas de información cidadá.
  • Sistemas informáticos, impulso e difusión do uso das novas tecnoloxías de información municipal.
  • Todas aquelas materias non asignadas expresamente a outra área de goberno.